Awards


 • Castello Fonterutoli 2011: 94 Punti
 • Mix36 2011: 94 Punti
 • Effe Emme 2012: 92 Punti
 • Doppiozeta 2012: 92 Punti
 • Effe Emme 2011: 91 Punti
 • Doppiozeta 2011: 91 Punti
 • Zisola 2013: 90+ Punti
 • Castello Fonterutoli 2012: 95 Punti
 • Fonterutoli 2014: 93 Punti
 • Castello Fonterutoli 2011: 92 Punti
 • Mix36 2010: 89 Punti
 • Siepi 2012: 5 Stelle
 • Mix36 2011: 4 Stelle
 • Doppiozeta 2012: 4 Stelle
 • Siepi 2012: 4 Stelle
 • Mix36 2011: 3 Bicchieri
 • Ser Lapo Riserva Privata 2011: 2 Bicchieri
 • Philip 2011: 2 Bicchieri
 • Fonterutoli 2013: 2 Bicchieri
 • Serrata 2013: 2 Bicchieri
 • Siepi 2012: 2 Bicchieri
 • Codice V 2014: 2 Bicchieri
 • Siepi 2011: 3 Bicchieri
 • Effe Emme 2012: 2 Bicchieri
 • Doppiozeta 2012: 2 Bicchieri
 • Zisola 2013: 2 Bicchieri
 • Doppiozeta 2010: 2 Bicchieri
 • Doppiozeta 2011: 2 Bicchieri
 • Rosé
 • Vermentino
 • Ser Lapo
 • Bronzone
 • Castello Fonterutoli
 • Tenuta Belguardo
 • Siepi 2012: Attestato di Merito
 • Siepi 2012: 93 Punti
 • Castello Fonterutoli 2011: 91 Punti
 • Ser Lapo 2011: 91 Punti
 • Castello Fonterutoli 2010: 3 Stelle
 • Fonterutoli 2013: 2 Stelle
 • Castello Fonterutoli 2011: 3 Stelle
 • Castello Fonterutoli 2012: 3 Stelle
 • Ser Lapo 2012: 2 Stelle
 • Ser Lapo Riserva Privata 2011: 1 Stelle
 • Mix36 2011: 3 Stelle
 • Philip 2012: 1 Stelle
 • Poggio Badiola 2012: 2 Stelle
 • Siepi 2011: 3 Stelle
 • Siepi 2012: 3 Stelle
 • Azisa 2014: 91 Punti
 • Zisola 2013: 92 Punti
 • Bronzone 2012: 90 Punti
 • Fonterutoli 2013: 92 Punti
 • Doppiozeta 2012: 93 Punti
 • Zisola 2013: 92 Punti
 • Effe Emme