Awards


 • Siepi 2015: 95 Punti
 • Siepi 2015: Highly Recommended
 • Tenuta Belguardo 2013: Top 100 Wines
 • Castello Fonterutoli 2013: 95 Punti
 • Tenuta Belguardo 2013: 95 Punti
 • Zisola 2013: 90 Punti
 • Poggio Badiola 2010: 92 Punti
 • Fonterutoli 2009: 92 Punti

13 dicembre 2017

Wine Spectator

Punteggi

 • Siepi 2015: 95 Punti
 • Fonterutoli 2015: 93 Punti
 • Doppiozeta 2014: 91 Punti
 • Tenuta Belguardo 2012: 91 Punti
 • Castello Fonterutoli 2012: 90 Punti
 • Doppiozeta 2013: 90 Punti
 • Effe Emme 2013: 90 Punti
 • Siepi 2013: 92 Punti
 • Philip 2012: 90 Punti

31 ottobre 2015

Wine Spectator

Mazzei Ratings

 • Tenuta Belguardo 2011: 93 Punti
 • Siepi 2012: 92 Punti
 • Mix36 2011: 92 Punti
 • Ser Lapo 2012: 91 Punti
 • Fonterutoli 2013: 90 Punti
 • Effe Emme 2012: 91 Punti
 • Doppiozeta 2012: 90 Punti
 • Zisola 2013: 90 Punti
 • Doppiozeta 2011: 91 Punti
 • Fonterutoli 2012: 92 Punti
 • Ser Lapo 2011: 90 Punti
 • Siepi 2011: 92 Punti
 • Serrata 2012: 87 Punti
 • Zisola 2011: 89 Punti
 • Zisola 2011: 91 Punti
 • Doppiozeta
 • Philip 2009: 91 Punti