Awards


01 gennaio 2017

I Vini di Veronelli

Doppiozeta 2013: Super 3 Stelle

  • Doppiozeta 2013: Super 3 Stelle
  • Castello Fonterutoli 2012: 92 Punti
  • Ser Lapo 2013: 90 Punti
  • Siepi 2013: 91 Punti
  • Belguardo Bronzone 2013: 90 Punti
  • Tenuta Belguardo 2012: 91 Punti
  • Doppiozeta 2013: 94 Punti
  • Zisola 2014: 91 Punti
  • Effe Emme 2012: 91 Punti
  • Effe Emme 2013: 92 Punti
Clicca per IngrandireClicca per IngrandireClicca per IngrandireClicca per Ingrandire