Awards


01 febbraio 2019

Vinous (Antonio Galloni)

Punteggi

 • Fonterutoli 2016: 90 Punti
 • Ser Lapo 2015: 91 Punti
 • Castello Fonterutoli 2015: 93 Punti
 • Concerto 2015: 94 Punti
 • Philip 2015: 92 Punti
 • Siepi 2015: 92 Punti
 • Mix36 2015: 93 Punti

31 luglio 2018

Vinous (Antonio Galloni)

Punteggi

 • Belguardo Tirrenico 2016: 90 Punti
 • Bronzone 2016: 90 Punti
 • Tenuta Belguardo 2015: 93 Punti

01 gennaio 2018

Vinous (Antonio Galloni)

Punteggi

 • Philip 2014: 93 Punti
 • Mix36 2013: 92+ Punti
 • Castello Fonterutoli 2013: 91 Punti
 • Ser Lapo 2014: 91 Punti
 • Fonterutoli 2015: 90 Punti

14 settembre 2017

Vinous (Antonio Galloni)

Sicily Continues To Progress

 • Azisa 2016: 91 Punti
 • Effe Emme 2014: 91 Punti
 • Zisola 2015: 90 Punti
 • Achilles 2015: 91 Punti

01 luglio 2017

Vinous (Antonio Galloni)

Punteggi

 • Bronzone 2014: 93 Punti
 • Tirreno 2015: 91 Punti

01 ottobre 2016

Vinous (Antonio Galloni)

Punteggi

 • Tenuta Belguardo 2013: 92 Punti
 • Tenuta Belguardo 2012: 92 Punti
 • Azisa 2015: 90 Punti
 • Zisola 2014: 90 Punti

01 luglio 2016

Vinous (Antonio Galloni)

Punteggi

 • Siepi 2013: 93 Punti
 • Philip 2013: 92 Punti
 • Fonterutoli 2014: 90 Punti
 • Concerto 2013: 90 Punti

01 ottobre 2015

Vinous (Antonio Galloni)

Doppiozeta 2012 - 90 pts

 • Doppiozeta 2012: 90 Punti
 • Tenuta Belguardo 2011: 93 Punti
 • Siepi 2011: 92 Punti
 • Castello Fonterutoli 2011: 92 Punti
 • Mix36 2011: 90 Punti
 • Ser Lapo 2011: 90 Punti
 • Ser Lapo Riserva Privata

11 novembre 2014

Vinous (Antonio Galloni)

Siepi 2008: 92 pts

 • Siepi 2008: 92 Punti
 • Castello Fonterutoli 2008: 91 Punti
 • Ser Lapo 2007: 90 Punti
 • Fonterutoli 2009: 89 Punti
 • Bronzone 2008: 89 Punti
 • Tenuta Belguardo 2008: 91 Punti
 • Serrata 2009: 89 Punti
 • Belguardo Vermentino 2010: 88 Punti

01 maggio 2014

Vinous (Antonio Galloni)

Ser Lapo 2011 - 92+ pts

 • Ser Lapo Riserva Privata 2011: 92 Punti
 • Bronzone 2010: 92 Punti
 • Ser Lapo Riserva Privata 2009: 91 Punti
 • Ser Lapo

01 marzo 2014

Vinous (Antonio Galloni)

Doppiozeta 2010 - 90 pts

 • Doppiozeta 2010: 90 Punti
 • Castello Fonterutoli 2010: 94+ Punti
 • Siepi 2010: 94 Punti
 • Mix36 2010: 93 Punti
 • Castello Fonterutoli 2011: 92 Punti
 • Ser Lapo 2009: 92 Punti
 • Poggio Badiola 2011: 88 Punti
 • Fonterutoli
 • Tenuta Belguardo 2010: 93 Punti
 • Bronzone 2009: 91 Punti
 • Serrata 2011: 90 Punti