Awards


 • Fonterutoli 2009: 88 Punti
 • Castello Fonterutoli 2008: 90 Punti
 • Ser Lapo 2008: 89 Punti
 • Poggio Badiola 2009: 87 Punti
 • Siepi 2008: 89 Punti
 • Tenuta Belguardo 2008: 86 Punti
 • Tenuta Belguardo 2008: 87 Punti
 • Tenuta Belguardo 2007: 89 Punti
 • Belguardo Vermentino 2009: 83 Punti
 • Zisola 2008: 86 Punti
 • Doppiozeta 2008: 82 Punti
 • Belguardo Bronzone
 • Belguardo Serrata
 • Fonterutoli 2006: 86 Punti
 • Castello Fonterutoli 2007: 90 Punti
 • Tenuta Belguardo 2008: 86 Punti
 • Tenuta Belguardo 2007: 90 Punti
 • Siepi 2007: 88 Punti
 • Belguardo Bronzone
 • Belguardo Serrata
 • Fonterutoli 2007: 87 Punti
 • Castello Fonterutoli 2006: 88 Punti
 • Tenuta Belguardo 2006: 89 Punti
 • Belguardo Bronzone 2007: 88 Punti
 • Siepi 2006: 88 Punti

01 novembre 2008

Enogea

Enogea

 • Fonterutoli 2006: 87 Punti
 • Castello Fonterutoli 2005: 88 Punti
 • Poggio Badiola 2006: 87 Punti
 • Siepi 2005: 91 Punti